Jelikož KLIK tv hraje tzv. svobodnou hudbu, nelze do vysílání zařadit hudební klip pokud:

autoři hudby a textu mají smlouvu s OSA o zastupování autorských práv (na Slovensku SOZA)

kapela (výkonní umělci) má smlouvu se společností Intergram (na Slovensku Slovgram, OZIS)

– skladba vyšla na hudebním nosiči a je předmětem vydavatelské smlouvy s výrobcem zvukových a zvukově-obrazových záznamů

jedná se o převzatou hudbu či text

Pokud se vás tedy tyto uvedené body netýkají, tak stačí když nám poskytnete klip v min. rozlišení 1920x1080px a dáte nám svolení k jeho vysílání vyplněním formuláře.

Váš klip bude zařazený do vysílacího playlistu a na naší facebookovou stránku.